مطالب توسط حمید حاجی پور

relaxation یا رفع تنش در تمرینات صدا

رفع تنش در تمرینات صدا برای آشکار شدن قدرت واقعی صدایمان باید انرژی لازم را برای یک صدای قدرتمند ایجاد کنیم. اما اینکار یکسری آسیبهایی هم ممکن است با خود داشته باشد. مثلاً تمرکز انرژی برای صدای رسا می تواند به ایجاد تنش و گرفتگی در ناحیه گردن و کتفها منجر شود.

تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی – صدای دیافراگمی و نحوه صحیح تنفس دیافراگمی

تنفس دیافراگمی چیست و به چه دردی می خورد؟ اگر می خواهیم از تمامی قابلیتهای صدایی خود به طور کامل استفاده کنیم باید لوازم مورد نیاز برای تقویت صدا را فراهم کنیم. یکی از اصولی که در جریان صداسازی یا تقویت صدا از اهمیت اساسی برخوردار است اصلاح تنفس است. ما آن را به نام […]

کجا تمرین کنم؟

مکان مناسب برای تمرین صدا رسیدن به صدای دلخواهی که کار ما را راه بیاندازد و منعکس کننده افکار و تمایلات ما باشد نیاز به آموزش، تمرین و مطالعه دارد. و البته تمرین بیش از هر عامل دیگری می تواند به ما کمک کند. یکی از مشکلاتی که برای تمرینات صدا همواره در سر راه […]

مدیریت اشتباهات در سخنرانی

یا جمع کردن اشتباهات در سخنرانی بسیاری از اشتباهات موقع سخنرانی قابل جبران هستند و البته جبران بعضی از اشتباهات کمی مشکل تر است و گروهی از اشتباهات هم هستند که شاید به سادگی قابل جبران نباشند.