نوشته‌ها

صداسازی در بازیگری

صداسازی در بازیگری – relaxation یا رفع تنش در تمرینات صدا

صداسازی در بازیگری از مواردی است که باید بدون تنش و یا گرفتگی عضلات انجام شود.

یعنی یک بازیگر باید بتواند بدون آسیب زدن به اندامهای تولید صوت کار صداسازی را انجام دهد. ادامه مطلب …