صدای انسان چگونه تولید می شود؟

نوشته‌ها

فن بیان مجری تلویزیون

فن بیان مجری تلویزیون – نکات مهم در مجریگری تلویزیون

فن بیان مجری تلویزیون فقط یک مهارت تخصصی نیست. آشنایی با فن بیان صحیح برای همه افراد جامعه نیاز است چون اساس ارتباطات انسانی همین است. ادامه مطلب …

صدای انسان
صدای انسان و نحوه تولید صدای انسان – آشنایی با اندامهای تولید صوت

صدای انسان علاوه بر فن بیان در سخنرانی و گویندگی و آواز خوانی مهمترین ابزار است.

پس برای آشنایی با نحوه تولید صدای انسان ، این مقاله را مطالعه بفرمایید. ادامه مطلب …