شمارش معکوس شروع کلاس مجازی فن بیان برای سرتاسر ایران

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

دایره لغات فارسی چگونه قابل افزایش است ؟

دایره لغات فارسی و افزایش آن فکر بسیاری از کسانی را که دوست دارند فن بیان خوبی داشته باشند به خود مشغول کرده است.

همه افرادی که دنبال افزایش مهارتهای کلامی خود هستند، باید دایره لغات خود را نیز افزایش دهند.

افزایش دایره لغات فارسی چی هست؟

 

افزایش دایره لغات در تعاریف هوش کلامی قرار می گیرد. به عبارت دیگر افرادی که از هوش کلامی بالایی برخورداند، دایره لغات فارسی وسیعتری هم دارند.

یعنی هر کسی که برای موفقیت خود نیاز به صحبت کردن دارد، باید بتواند تعداد زیادی کلمه را برای موقعیتهای مختلف بکار بگیرد.