لهجه یا گویش تنوع بیانی یک ملت است، یک زبان از لهجه های مختلفی تشکیل شده که همین تنوع باعث شیرینی بیشتر کلام مردم یک کشور می شود.

 

آیا لهجه داشتن خوبه یا بد ؟

لهجه بخشی از شخصیت و فرهنگ ما محسوب می شود، اگر ما بخشی از فرهنگ خود بی احترامی کنیم در واقع شخصیت خودمان را زیر سوال برده ایم.

از آنجائیکه هیچ کس زبان و لهجه اش را خودش انتخاب نکرده پس داشتن یا نداشتن یک لهجه خاص باعث برتری نیست.
خیلی از انسانها تلاش می کنند لهجه خود را مخفی کنند و یا از اینکه دیگران بفهمند آنها بچه پایتخت نیستند خجالت می کشند که این به دلیل عزت نفس پایین است.

اگر ما خودمان را همانطور که هستیم قبول داشته باشیم دیگران هم به احترام لازم را خواهند گذاشت و ما را دوست خواهند داشت.

لهجه داشتن کجاها خوب نیست ؟

یکی از جاهایی که لهجه ما باعث اذیت دیگران می شود فروش تلفنی است،

در مکالمات تلفنی به دلیل عدم دیدن طرف مقابل اگر با لهجه غلیظ صحبت کنیم قطعاً بسیاری از حرفها و مطالب را متوجه نخواهند شد.
خب تصور کنید برای اولین بار با یک نفر تماس می گیریم و قصد داریم کالایی را بفروشیم و یا تبلیغ کنیم،

اگر شخص به دلیل داشتن لهجه متوجه صحبتهای ما نشود ما فروش خوبی نخواهیم داشت

کجاها لهجه خوب نیست؟ شهر جدید جایی که فرهنگ ما رو نشناسن اگه مخاطب منظور ما رو نفهمه اکه پست رسمی داریم اگه کلمات محلی زیاد به کار می بریم این جاها باید لهجمون رو کنترل کنیم