نوشته‌ها

کارگاه آمورشی تکنیکهای فن بیان در تکریم ارباب رجوع برای کارکنان دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب …

تکریم ارباب رجوع

فن بیان مخصوص کارکنان شهرداری قزوین

فن بیان مخصوص کارکنان حراست شهرداری مرکزی قزوین

ادامه مطلب …