نوشته‌ها

جلب توجه مخاطبان در سخنرانی

مخاطب شناسی عبارتی است که در این روزها  زیاد می شنویم و همیشه هم اساتید حوزه فن بیان تأکید زیادی روی آن دارند.

برای همین منظور سایت بیان آسان قصد دارد در مورد این مهارت بسیار مهم و حیاتی اطلاعاتی را در این نوشتار ارائه دهد. ادامه مطلب …

تمرینات صداسازی

صدای خوب – چگونه صدای خوبی داشته باشیم؟

ادامه مطلب …