سلام من حمید حاجی پور هستم مدرس فن بیان و ارتباطات که از سال 1390 کار خود را آغاز کردم

  • در برنامه زنده تلویزیونی یک روش عملی برای مسیر موفقیت ارائه کردم

در فیلم زیر بهترین روش برای گرم کردن صدا را آموزش داده ام

بخشی از فن بیان به صدای خوب شما وابسته است

خوراکی های لازم برای صدای خوب

فیلم بخشی از کارگاه صدای خوب را در اینجا ببینید