از همه جای ایران می توانید در کلاس فن بیان شرکت کنید!

شروع دوره جدید از خرداد 1400

دوازدهمین دوره فن بیان و سخنوری حرفه ای، به صورت حضوری و آنلاین خواهد بود