چطوری بدون لهجه صحبت کنیم؟

لهجه یا گویش تنوع بیانی یک ملت است، یک زبان از لهجه های مختلفی تشکیل شده که همین تنوع باعث شیرینی بیشتر کلام مردم یک کشور می شود.

کلاس مجازی فن بیان برای تمام ایران

آدرس کلاس حضوری: 1.قزوین ، خیابان خیام شمالی، کوچه شقایق، آموزشگاه گویش 2. قزوین ، خیابان سپه، کوچه محمدیه، خانه فرهنگ، محمدیه