کارگاه آمورشی تکنیکهای فن بیان در تکریم ارباب رجوع برای کارکنان دانشگاه پیام نور

گزارش کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور قزوین در مورد برگزاری این کارگاه به شرح زیر است:

اداره حراست دانشگاه پیام نور استان قزوین کارگاه آموزشی با موضوع تکریم ارباب رجوع دانشگاه برگزار کرد.

 

فن بیان کارکنان

تکریم ارباب رجوع

کارگاه آموزشی، با موضوع تکریم ارباب رجوع در جمع کارشناسان حراست، همکاران حفاظت فیزیکی و برخی مدیران ستادی

در این کارگاه استاد حمید حاجی پور عناوین و سرفصل هایی با موضوعات : مصادیق حقوق شهروندی ، تکریم ارباب رجوع ، وضعیت اشتغال در پنج سال آتی ، مشتری مداری ، تکنیک های سخنوری و رضایت مندی ارباب رجوع را مطرح کرد.

زمان : یکشنبه 8 اردیبهشت ۹۸

? محل برگزاری سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان قزوین

⏱ مدت برگزاری 4 ساعت

اداره روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین