همکاری با سازمانها بخشی از فعالیتهای ماست، به نحوی که برای افزایش مهارتهای کارکنان و کارمندان و استفاده از تکنیکهای فن بیان و مهارتهای کلامی ، برای افزایش کارایی و بهره وری در سازمانها

اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزین

برنامه تقدیر از نفرات برتر آزمون ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

 

 

اجرا در سازمان نظام مهندسی

اجرا در سازمان نظام مهندسی

کارگاه آمورشی تکنیکهای فن بیان در تکریم ارباب رجوع برای کارکنان دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب …

تکریم ارباب رجوع

فن بیان مخصوص کارکنان شهرداری قزوین

فن بیان مخصوص کارکنان حراست شهرداری مرکزی قزوین

ادامه مطلب …